Bệnh viện tâm thần trung ương 2
  TRANG CHỦ    LIÊN HỆ    GÓP Ý     ĐĂNG NHẬP
 LIÊN KẾT WEBSITE
 THỐNG KÊ WEBSITE
Lượt truy cập: 065115
 ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Trưởng Phòng:

- Họ và Tên: Nguyễn Trọng Tuấn

- Học Hàm, Học Vị: Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Nhân Lực:

- Cơ cấu nhân lực: 01 Trưởng phòng, 01 phó phòng, 12 nhân viên

- Trình độ nhân lực: 02 thạc sĩ , 02 Đại học, 03 Trung cấp


TP. HCQT
Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh
NGUYỄN TRỌNG TUẤN

Chức Năng: Phòng Hành chính Quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện.

Nhiệm Vụ:

+ Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

+ Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa phòng trong Bệnh viện theo kế hoạch đã duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

+ Tổ chức tốt công tác quản lý các công văn đi và đến của Bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện.

+ Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn Bệnh viện.

+ Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong Bệnh viện.

+ Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của Bệnh viện.

+ Quản lý các phương tiện vận tải của Bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

+ Tổ chức thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng trong Bệnh viện.

+ Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải y tế Bệnh viện;

+ Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa cây cảnh), đề xuất phương án xây dựng hệ thống xử lý chất thải đúng tiêu chuẩn quy định. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh và xử lý chất thải y tế trong Bệnh viện.

+ Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong Bệnh viện.

+ Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắp vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc Bệnh viện.

+ Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc Bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

+ Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong Bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

+ Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.

Thành tích đạt được: 05 năm liền là tập thể lao động xuất sắc.

+ Tập thể lao động xuất sắc, Năm 2005; Quyết định số:12/QĐ-BVTTTW2/TCCB ngày 30/12/2005

+ Tập thể lao động xuất sắc, Năm 2006; Quyết định số: 827/QĐ-BVTTTW2/TCCB ngày 27/12/2006.

+ Tập thề lao động xuất sắc, Năm 2007; Quyết định số: 3229/QĐ-BYT ngày 30/6/2008

+ Tập thể lao động xuất sắc, Năm 2008; Quyết định số:2345/QĐ-BYT ngày 30/6/2009

+ Tập thể lao động xuất sắc, Năm 2009; Quyết định số: 1736/QĐ-BYT ngày 24/5/2010.


Tập thể Phòng Hành chính quản trị

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
(0251)3822965
0967.921717
TIN MỚI
 

Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2

TRANG NỘI BỘ
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
THƯ VIỆN ẢNH
PHIM TƯ LIỆU
GÓC THƯ GIÃN
NHỚ VỀ BỆNH VIỆN

Đại lễ hôm nay nhớ thuở nào
Thấy tim rung động, dạ nôn nao
“Trại điên” xưa cũ còn không nhỉ?
Nơi nhốt bao người tựa nhà lao.

Xem tiếp ...
 
Cổng thông tin điện tử - Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2
Bản quyền Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Ái Quốc, KP7, P. Tân Phong, Tp Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Tel(061)3822965 - Fax(061)3819187 - Email: bvtttw2@tamthantw2.gov.vn